Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Een vertrouwenspersoon is:

  1. Beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen van ouders over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.
    Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover dit niet met het bestuur bespreekbaar is.

Ook kan de vertrouwenspersoon eventueel bemiddelen bij problemen of conflicten tussen vrijwilligers of met het bestuur, als een soort tussenpersoon.

De vertrouwenspersoon handelt objectief en onafhankelijk en is geen lid van de vereniging of geweest.

Onze vertrouwenspersoon heet Ilse Lodder. Ilse is onafhankelijk en heeft geen directe band met Scouting Drunen. Ilse is eigenaar van bedrijf Samsam dat kinderen weerbaar maakt tegen pesten. Daarnaast is ze professioneel vertrouwenspersoon.

Contact

Ilse Lodders is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@scoutingdrunen.nl

Beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen van ouders over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.
Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.