Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden. In Hike 2016 heeft de vereniging haar ambities vastgelegd. Ieder van de bestuursleden heeft hierbinnen een eigen taakgebied. In de hieraan gekoppelde werkgroepen wordt door de bestuursleden nauw samengewerkt met de leiding aan de vastgestelde doelen.

Hike 2016

Hike 2016 is het strategisch plan van Scouting Drunen. Hierin zijn ambities rondom de programmering, groepsontwikkeling, leiding en het gebouw vastgelegd. Uiteraard moet dit gebeuren binnen de vooraf vastgestelde financiële kaders. Scouting Drunen is financieel gezond.

Contact met bestuur

Het bestuur is bereikbaar op het mailadres: bestuur@scoutingdrunen.nl