Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Ouderplein

Voor ouders

Ouder vertegenwoordigers

Gemiddeld twee keer per jaar komt de groepsraad bijeen. De groepsraad bestaat uit alle leiding, bestuur en andere vrijwilligers van Scouting Drunen. De groepsraad vergadert over het beleid van de scouting, verbouwings- en/of renovatieplannen en de financieën.

Informatie voor ouders

Sorry, maar nog niet alle mogelijkheden van de scoutingdrunen.nl zijn actief. Op de achtergrond wordt hier hard aan gewerkt door de vrijwilligers van Scouting Drunen. Nog even geduldig wachten.

Hulp van ouders

De hulp van ouders is onmisbaar in een vrijwilligersorganisatie. Vele handen maken namelijk licht werk. Het gaat hier om allerlei hulp zoals klussen, onderhoud en schoonmaak. Alle momenten wanneer hulp wordt gevraagd worden tijdig gecommuniceerd.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden. In Hike 2016 heeft de vereniging haar ambities vastgelegd. Ieder van de bestuursleden heeft hierbinnen een eigen taakgebied. In de hieraan gekoppelde werkgroepen wordt door de bestuursleden nauw samengewerkt met de leiding aan de vastgestelde doelen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.